William Herschel – příprava na mluvní cvičení

Tento článek pro vás napsal Matěj 23. 02. 2020
Kategorie: Vesmír

Úvod

Frederick William Herschel byl astronom a hudební skladatel. Narodil se 15. listopadu 1738 v Hannoveru.

O původu jména

Jeho rodiče pravděpodobně pocházeli z Heršpic (u Brna). Jejich předci pravděpodobně měli příjmení Jelínek. Jeho praděda ale poněmčil jméno na Hirschel. Celé jméno astronoma je Frederick William Herschel, v původní verzi Friedrich Wilhelm.

Dětství

Měl 9 dalších sourozenců, z toho se dospělosti dožilo jen 5. Hrál na různé hudební nástroje: housle, později hoboj.

V roce 1753 se jako patnáctiletý stal členem hannoverské vojenské kapely. S hannoverskou posádkou se o dva roky později dostal do Anglie, do Kentu. Po bitvě u Hastenbecku v roce 1757 se v Anglii usadil natrvalo. V některých publikacích je psáno, že William Herschel od armády dezertoval a král Jiří III. mu tento čin odpustil až po objevu planety Uran, ale ve skutečnosti obdržel platný propouštěcí list.

V Anglii byl Herschel se svým bratrem Jacobem. Spolu přepisovali noty, vyučovali hudbu a hráli soukromé koncerty. Byl tak nadaným hudebníkem, že na úvodním koncertu v Bath předvedl postupně koncert na housle, hoboj a cembalo, vše vlastní skladby. Učil také hru na kytaru. Celkem složil 24 symfonií, 14 koncertů a 44 komorních skladeb.

Astronomie

V hudební teorii se chtěl dále vzdělat, a proto začal studovat matematiku, která ho přivedla k astronomii. Jeho první zaznamenané astronomické pozorování pochází z února 1766, kdy ještě žil v Halifaxu. Protože neměl prostředky na dobrý dalekohled, zakoupil výhodně od starého optika nástroje a nehotová zrcadla a začal se stavbě dalekohledů věnovat sám. Prostudoval učebnici Roberta Smitha, profesora na univerzitě v Cambridgi, nazvanou A compleat System of Opticks, a začal vyrábět vlastní dalekohledy.  

Se stavbou velkých dalekohledů začal kolem roku 1773. Pomáhal mu jeho bratr Alexander (1746 – 1821), který byl dobrým mechanikem. Herschel vyráběl zrcadlové teleskopy s kovovými zrcadly ze slitiny mědi a cínu v poměru 12 : 5., ale zkoušel i jiné poměry. Než se mu podařilo vybrousit první použitelné zrcadlo, vybrousil asi 200 nepovedených. Od roku 1774 již měl dalekohled, kterým mohl dobře pozorovat. Byl jím teleskop s ohniskovou vzdáleností 168 cm. Pozoroval jím Saturnovy prstence a hvězdy Orionova pásu. O dva roky později postavil dalekohled s průměrem zrcadla 30 cm a ohniskovou vzdáleností 6 m.

Dne 13. března 1781 za pomoci vlastního dalekohledu objevil planetu Uran.

V srpnu 1782 se Herschel přestěhoval z Bath do Datchetu nedaleko Windsoru, kde téhož roku postavil 6 m dlouhý dalekohled. V březnu 1786 naposledy změnil bydliště, a to do Slough. Pozorování zde později uskutečňoval také jeho syn John Herschel.

––Vdova––

V roce 1788 se po povýšení do šlechtického stavu oženil 8. května se zámožnou vdovou Mary Pitt Baldwin (1750 – 1832).

 

Herschel stavěl stále větší dalekohledy, až 28. srpna 1789 dokončil dalekohled s průměrem 122 cm a ohniskovou vzdáleností asi 12 m. Stavbu zaplatil král Jiří III. S ním téhož dne objevil jeden ze Saturnových měsíců, Enceladus a 17. září měsíc Mimas.  

Dne 30. dubna 1793 se stal anglickým občanem a začal se podepisovat William Herschel.

V roce 1816 obdržel rytířský titul a Řád Guelfů a rok před svou smrtí byl za své objevy zvolen prvním prezidentem Královské astronomické společnosti. Od roku 1816 mu asistoval při astronomických pozorováních jeho syn John Herschel.

William Herschel ve svých pozorováních pokračoval téměř až do své smrti 25. srpna 1822. Je pohřben na hřbitově v Uptonu. Na jeho náhrobku je latinský nápis: „Coelorum perrupit claustra“ (Prorazil hranice nebes) a latinský nápis o 150 slovech.

Jméno

Herschelova vesmírná observatoř (14. května 2009 – 17. června 2013)

  • teleskop pracující na frekvencích infračerveného záření
  • byl asi 7,5 metru dlouhý a 4 m široký.

Teleskop William Herschel na observatoři na ostrově La Palma, který je s průměrem zrcadla 4,2 m největší v Evropě. 

Kráter Herschel na Měsíci

Kráter Herschel na Měsíci

Kráter (pánev) na Marsu

Kráter Herschel na Marsu

Kráter Herschel na měsíci Mimas

  • Herschel tento měsíc objevil
  • měsíc Saturnu

Kráter Herschel na Mimasu

Planetka 2000 Herschel

Hlavní astronomické objevy

  • Uran
  • Titania (měsíc Uranu)
  • Oberon (měsíc Uranu)
  • Enceladus (měsíc Saturnu)
  • Mimas (měsíc Saturnu)

 


Zobrazeno 131x

Komentáře