Python syntax

Tento článek pro vás napsal sadru 13. 01. 2020
Kategorie: Programování

Proměné:

V Pythonu není třeba zadávat jaký typ proměné vytváříte, vše je automaticky

number = 69

floating = 3.14

text = "Hello world!"

yes = True

things = [number, floating, "hi", False]

english = {"ahoj":"hello","ano":"yes","ne":"no"}

Lööps:

V Pythonu se nepoužívají složené závorky {} ani středníky ; ale vše je automaticky

 

if 5 > 0:

    print("yeeeee")

for i in range(10):

    print(i)

while True:

    print("hello world")

 

Generátory

důležitou věcí v pythonu jsou generátory, zkracují o hodně kód a jsou efektivnější

a = []

for i in range(20):

    a += i

print(a)

lze zkrátit na:

print([ i for I in range(20) ])

 

ZÁKLADNÍ PŘÍKAZY

v Pythonu budete často využívat důležité příkazy, jako všude jinde

print("ahoj",name,"jak se máš)

toto vypíše do konzole zprávu

sum([1,4,9])

Vypíše součet všech čísel v proměné

sorted([4,8,(1,2),[9,0,3],0,6])

vrátí seřazený list od nejmenších do největších čísel

imports

můžete importovat knihovny se spoustou hustých věcí

import string

print(string.ascii_printable)

import math

print(math.pi)

import numpy as np

print(np.array([[1,2,3],[2,3,4],[3,4,5]]))

from pprint import pprint

pprint([[[1],[2]],[[3],[4]]])

from math import e as math_e

print(math_e)

 

DEFINICE

dají se použít pro lehkou změnu textu

import math

def sigmoid(x):

    return x/(math.e**–x)

CLASSES

duležitá věc v pythonu, dokáže vytvořit cokoliv

class Hero():

    def __init__(self, name,age, superpower, alignment):

        self.name = name

        self.age = age

        self.yearborn = 2020–self.age

        self.superpower = superpower

        self.aligment = alignment

        self.good = 1 if self.aligment == "good" else 0

    @static method

    def hero_name(self,name, year_born, superpower, alignment):

        self.name = name

        self.age = 2020–year_born

        elf.yearborn = year_born

        self.superpower = superpower

        self.aligment = alignment

        self.good = 1 if self.aligment == "good" else 0

    def use_superpower(self):

        print(self.name,"has used",self.superpower)

 

thor = Hero("thor',100,"thunder","good")

iron_man = Hero.hero_name("iron_man",1980,"money","good")

thor.use_superpower()

iron_man.use_superpower()

 


Zobrazeno 53x

Komentáře